LEGI

Legea Nr. 188 din 01.11.2000, privind executorii judecătoreşti

Versiune actualizată la data de 20.10.2011

Legea Nr. 360 din 10.07.2001, referitoare la aprobarea OUG 18/2001

pentru modificarea Legii Nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti

Text extras din: Legea Nr. 247/2005, referitoare la reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - TITLUL XIII

Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare

Legea Nr. 287/2011

privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

REGULAMENT

Regulament de aplicare a Legii Nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti, din 05.02.2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 64 din 06.02.2001, completat şi modificat cu prevederile Ordinului Nr. 658/2006 din 27.02.2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 240 din 17.03.2006, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei Nr. 210/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii Nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti şi Ordin Nr. 2570/2006 din 17.11.2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 956 din 28.11.2006, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei Nr. 210/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii Nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti

ORDINE

Ordinul Nr. 2550 din 14.11.2006

privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin Nr. 131/2008 din 01.09.2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2008, privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin Nr. 26650/2008 din 01.09.2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2008, privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin Nr. 2484/2008 din 01.09.2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2008, privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin Nr. 1859/2008 din 01.09.2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2008, privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin Nr. 3774/2008 din 01.09.2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2008, privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin Nr. 2561/2012 din 30.07.2012

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei Nr. 2.550/C/2006, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Biroul Executorului Judecătoresc Bătăilă Vlad desfăşoară activități specifice executării silite, în vederea recuperării cu celeritate a creanțelor comerciale, civile sau penale, creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii.

Contact


Volo Lake, Spațiul D3, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 61, Sector 1, București
0311047842
0318149526
Luni - Vineri, 9:00 - 15:00