• Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi


  Justiția este dorința constantă şi perpetuă de a da fiecăruia ceea ce este al său

01

Birou Executor Judecătoresc Bătăilă Vlad

Biroul Executorului Judecătoresc Bătăilă Vlad desfăşoară activități specifice executării silite, în vederea recuperării cu celeritate a creanțelor comerciale, civile sau penale, creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii.

Biroul nostru este reprezentat legal de către domnul executor judecătoresc Bătăilă Vlad, licențiat în drept, numit executor judecătoresc definitiv prin Ordinul Ministrului Justiției Nr. 647/C, fiind membru activ al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, precum şi membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătoreşti.

Bătăilă Vlad

Birou Executor Judecătoresc

02

Servicii

Executări silite directe


 • Evacuări
 • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări silite indirecte


 • Popriri
 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare


 • Citații
 • Cereri de chemare în judecată
 • Hotărâri judecătorești

Aplicarea măsurilor asiguratorii


 • Sechestrul judiciar - art. 971 din Codul de Procedură Civilă
 • Sechestrul asigurator - art. 951 din Codul de Procedură Civilă
 • Poprirea asiguratorie - art. 969 din Codul de Procedură Civilă

Constatarea unor stări de fapt


Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de art. 364 din Codul de Procedură Civilă

Gestionarea ofertelor reale de plată


Conform art. 1006-1013 din Codul de Procedură Civilă

Peste 12 ani de experiență în domeniu

Consultanță gratuită

Biroul Executorului Judecătoresc Bătăilă Vlad desfăşoară activități specifice executării silite, în vederea recuperării cu celeritate a creanțelor comerciale, civile sau penale, creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii.

Contact


Volo Lake, Spațiul D3, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 61, Sector 1, București
0311047842
0318149526
Luni - Vineri, 9:00 - 15:00