Legislaţia care stabileşte valoarea, limitele şi modalitatea de calcul a onorariului executorului judecătoresc este Ordinul Nr. 2550 din 14.11.2006, modificat prin Ordinul Nr. 2561 din 30.07.2012, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.  • taxele de timbru necesare declanșării executării silite
  • onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii
  • onorariul avocatului, în faza de executare silită
  • onorariul expertului și al interpretului
  • cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită
  • cheltuielile de transport
  • alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite

Nr. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe:
Evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
Vizitarea minorului 50 lei 500 lei
Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
Desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte:
Urmărirea mobiliară a creanţelor 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
Urmărirea imobiliară a creanţelor 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei
150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4. Poprire 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
5. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri 150 lei 400 lei
6. Constatarea unor stări de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de Procedură Civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7. Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurator 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10. Poprirea asiguratorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11. Proces verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13. Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei

Biroul Executorului Judecătoresc Bătăilă Vlad desfăşoară activități specifice executării silite, în vederea recuperării cu celeritate a creanțelor comerciale, civile sau penale, creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii.

Contact


Splaiul Independenței Nr. 193, Etaj 7, Apartament 22, Sector 6, București
0311047842
0318149526
Luni - Vineri, 9:00 - 15:00